Stäng
  • Snabb leverans!
  • Alltid 1000-tals cyklar i lager
Cyklar och fordon med hemleverans!

Krav på cykel

Enligt lag måste en cykel alltid ha

-ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta)
-broms
-Belysning och reflexer krävs bara vid färd under mörker. Cykel som leds av gående eller vid färd dagtid omfattas inte av kraven.

En cykel ska ha:

-en lykta baktill som kan visa rött ljus bakåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter. Baklyktan får var av blinkande typ om den blinkar med minst 200 blinkningar/minut.
-strålkastare framtill som kan avge vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att fordonet under mörker kan föras på betryggande sätt, eller
en lykta framtill som kan visa vitt eller gult ljus framåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter.
-röd reflex baktill,
-vit reflex framtill och,
-vit eller orangegul åt sidan.
En tillkopplad cykelkärra ska ha en röd reflex bakåt eller en baklykta som kan visa rött ljus bakåt om reflex saknas.

Krav på hjälm

Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Detta gäller också om de cyklar inom inhägnat område. Cykelhjälm eller annan hjälm med jämförbara skyddsegenskaper kan användas. Barn och ungdomar under 15 år som inte använder hjälm kan stoppas av polisen men inte bötfällas. Föräldrar eller andra personer som fyllt 15 år kan däremot bötfällas, om de på sin cykel skjutsar ett barn som inte har cykelhjälm.

Det finns inget krav på att använda cykelhjälm om man använder en sparkcykel eller en trehjuling. Dessa anses generellt inte vara en cykel utan ett lekfordon. Lekfordon är ett fordon som ska anses som leksak, enligt lagen (2011: 579) om leksakers säkerhet. Men självklart är det ändå bäst att använda cykelhjälm i alla fall.

Eldrivna cyklar

Cykeldefinitionen har ändrats och det finns förutom den "vanliga" trampcykeln tre andra fordon som räknas som cyklar.

En cykel kan också vara ett:

elfordon med trampor; max 250 watt som bara kan förstärka trampningen upp till 25 km i timmen. Här kan du läsa mer om cykel med elassistans.
elfordon utan trampor med maxhastighet 20 km i timmen; (a) max 250 watt eller (b) självbalanserande (ex. Segway).
elfordon utan trampor, som är avsedda för personer med fysisk funktionsnedsättning. De har ingen effektbegränsning men en maxhastighet på 20 km i timmen (ex. elrullstol, el-skoter).
Om en cykel med elassistans avviker från dessa krav kommer fordonet inte längre anses vara cykel, utan kommer troligen anses vara en moped med andra krav och förutsättningar för att få brukas i trafik. Läs mer under Cykel med elassistans eller moped.

Vart skall du cykla?

Du ska cykla på höger sida av körbanan. Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Detsamma gäller för tvåhjuliga mopeder klass II.

Du får dock cykla på körbanan, även om det finns en cykelbana, när det är lämpligare med tanke på färdmålet. I så fall måste du vara extra försiktig.

Vill du läsa mer om hur du ska cykla, se 3 kapitlet 6 § i trafikförordningen.

Passagerare

På en cykel eller en moped får inte samtidigt färdas flera personer än cykeln eller mopeden är byggd för.

När en cykel eller moped klass II har lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna får dock på fordonet färdas ytterligare
1. ett barn under tio år, om den som styr fordonet har fyllt femton år, eller
2. två barn under sex år, om den som styr fordonet har fyllt arton år.

Vad kostar det då?

1. Fört fordon mot rött ljus: 1 500 kronor.

2. Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt mot fordon som närmar sig från höger (du måste alltid släppa fram den som kommer från höger om du inte kör på en huvudled): 1 000 kronor.

3. Underlåtenhet att stanna på korrekt sätt vid stopplikt (du måste stanna så att båda hjulen står stilla vid en stoppskylt): 1 000 kronor.

4: Om strålkastare framåt, baklykta och reflexer saknas eller fungerar inte ordentligt: 500 kronor per del som saknas. Detta gäller dock bara när det är mörkt.

5. Underlåtenhet att lyda polismans anvisning (inte göra som polisen säger): 1 000 kronor.

6. Cykla där det är förbud mot trafik med fordon (runda skylten med röd kant och gul fyllning): 500 kronor.

7. Om ringklockan saknas eller fungerar inte ordentligt: 500 kronor.

8. Underlåtenhet av cykelförare att se till att passagerare under 15 år använt cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd (föräldrar måste se till att barnen har hjälm, barnen själva kan inte bötfällas): 500 kronor.

9. Cykla på fel vägbana, som gångbana eller trottoar: 500 kronor.

10. Om du inte lämnar fri väg för utryckningsfordon, tåg eller spårvagen: 1 000 kronor.

11. Överträdelse av föreskrifterna om tillåtet antal åkande på cykel eller moped (du får varken skjutsa eller skjutsas, med vissa undantag): 500 kronor både för förare och passagerare.

12: Om du inte låter gående passera på bevakat övergångsställe: 1 000 kronor.

13: Cykla mot enkelriktat: 500 kronor.

14: Om du inte väjer för gående på obevakat övergångsställe: 1 500 kronor.

15: Att inte ge tecken vid exempelvis sväng eller körfältsbyte: 500 kronor.

Som cyklist räknas man när man cyklar på ett fordon ”som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon”.
Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av kampanjer och de senaste nyheterna med massor av inspiration.

Varukorg(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan
.